NATURE GO!, JUDIT ADATABERNA [03/0614/07][GAL]NATURE GO! É unha videoinstalación de Judit Adataberna que explora os límites do videoxogo en relación á experiencia do corpo co habitat.  A evidencia contemporánea dunha substitución da experiencia real en pos da virtual explora tamén o desarraigo cos ecosistemas. Nunha resistencia corpo/natureza a palabra paisaxe imponse a sí mesma como o obstáculo para comprender a aventura gráfica. A virtualización da natureza a través de entornos como o videoxog non deixan de evidenciar a nosa renuncia ao uso do corpo ¿é o noso mundo cada vez máis simulativo o é imposible percorrer unha paisaxe un camiño sen imaxinalo primeiro?

Obra de Judit Adataberna de 2019 exposta por primeira vez no Espacio Tangente (Burgos) con animacións 3D feitas por Kropki.


[ESP]NATURE GO! Es una videoinstalación de Judit Adataberna que  explora los límites del videojuego en relación a la experiencia del cuerpo con el habitat. La evidencia contemporánea de una sustitución de la experiencia real en pos de la virtual explora también el desarraigo con los ecosistemas. En una resistencia cuerpo/naturaleza la palabra paisaje se impone a sí misma como el obstáculo para comprender la aventura gráfica. La virtualización de la naturaleza a través de entornos como el videojuego no dejan de evidenciar nuestra renuncia al uso del cuerpo, ¿es nuestro mundo cada vez mas simulativo o es imposible recorrer un camino sin imaginarlo primero?

Obra de Judit Adataberna de 2019 expuesta por primera vez en el Espacio Tangente (Burgos), con animaciones 3D hechas por Kropki. 

AAAA

Judit Adataberna[Vilaboa -Galicia, 1992]


Artista visual galega que desenvolveu o seu imaxinario a través da fotografía, videoinstalación e cine experimental. Estudo Belas Artes na Universidade de Vigo e máis tarde completou os seus estudos no laboratorio de cine experimental Master-LAV [Madrid] onde foi becada en 2017.

As súas películas foron exhibidas en festivais nacionais como Curtocircuito Film Festival, Filmadrid, Interseccións e internaconais como Bendita Tú [Arxentina]. Tamén realizou video-instalacións e performance en: Carnicería [Madrid], Espacio Tangente [Burgos], Daoiz y Velarde [Madrid], Festival FFOCO, Muestra de Arte de la Rioja, Sim Gallery [Reykjavik] ou na Hybrid Art Fair [Madrid].

O seu traballo se vale da paisaxe e da natureza, onde atopou un lugar onde ensaiar modelos sobre paradigmas da percepción e preguntarse polos misterios da conciencia. Gústalle investigar sobre os mecanismos de supervivencia, os entornos simulativos como un ensaio do mundo, a relación coa morte no folklore, as relacións entre corpo e máquina. Os desarraigos coa natureza e a tecnoloxicación da experiencia son parte dos seus grandes temas.

Judit Adataberna[Vilaboa -Galicia, 1992]


Artista visual gallega que ha desenvuelto su imaginario a través de la fotografía, videoinstalación y cine experimental. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Vigo y mas tarde completó sus estudios en el laboratorio de cine experimental Master-Lav (Madrid) donde fue becada en 2017.

Sus películas han sido exhibidas en festivales nacionales como Curtocircuito Film Festival, Filmadrid, Interseccións e internacionales como Bendita Tú (Argentina). También ha realizado video-instalaciones y performance en: Carnicería (Madrid), Espacio Tangente (Burgos), Daoiz y Velarde (Madrid), Festival FFOCO, Muestra de Arte de la Rioja, Sim Gallery (Reykjavik) o en Hybrid Art Fair (Madrid)

Su trabajo se vale del paisaje y la naturaleza, donde ha encontrado un lugar para ensayar modelos sobre paradigmas de la percepción y preguntarse por los misterios de la conciencia. Le gusta investigar sobre los mecanismos de supervivencia, los entornos simulativos -como un ensayo del mundo, la relación con la muerte en el folklore, las relaciones entre cuerpo y máquina. Los desarraigos con la naturaleza y la tecnologización de la experiencia, son parte de sus grandes temas.